Oferta

Całodobowa opieka

Długoterminowe i krótkoterminowe pobyty:

– dla osób niepełnosprawnych,

– dla osób przewlekle chorych,

– dla osób w podeszłym wieku,

– dla osób wymagających opieki hospicyjnej,

– dla osób po pobytach szpitalnych,

Podstawowa opieka lekarska POZ (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej) i pielęgniarska,

Rehabilitacja usprawniająca i zajęcia terapeutyczne,

Wyżywienie (pięć posiłków dziennie z uwzględnieniem diet),

Wyżywienie na życzenie (pomiędzy posiłkami podstawowymi),

Pomoc w załatwianiu spraw osobistych,